French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

הולוגרמהעל

הולוגרמות(HOLOGRAM) – היא תמונה על לוח או לוחית אשר מופיעה כתוצאת אינטרפרנציה של שתי קרנות ממקור (לייזר) אחד: קרן אחת היוצאת ישר ממקור האור (הקרן הבסיסית) וקרן שנייה המוחזרת מחפץ. כתוצאה אנו מקבלים תמונה מדויקת תלת-ממדית של החפץ.


פרט הולוגרפי הוא אובייקט חומרי עם מבנה רב-שכבה המיועד להקמה או שיקום של התמונה נרשמה עליו דרך אינטרפרנציה ודיפרקציה של האור המוחזר.

פרט הולוגרפי להגנה הוא פרט הולוגרפי המיועד לסימון נושאי מידע, מסמכים ומוצרים כדי לאשר את האמיתות ואת המקוריות שלהם וכו' המיוצר בעזרת טכנולוגיות אשר מונעות מהעתקה בלתי חוקית.

חוץ מאישור אמיתות, המקוריות וכו' של נושאי מידע, מסמכים ומוצרים וחוץ מביצוע בקרה המונעת מפתיחת אריזות – הולוגרמה הינה גם כלי שיווק מיוחד במינו לעליית רמת המכירות.

הודות לתכונות אופטיות מיוחדות של הולוגרמות המוצר הנושא את הולוגרמה פרטנית של יצרן או יבואן הופכת להרבה יותר אטרקטיבית בהשוואה למוצרים דומים אחרים אשר אינם נושאי הולוגרמה.

הולוגרמה פרטנית על תוצרת של יצרן או יבואן היא מין סימן האיכות שדרכו היצרן או היבואן מבטיח את הלגיטימיות של מוצרים עם הסימן ותוצאה התוצרת כזאת הינה נדרשת יותר על-ידי הלקוחות.

תווית בולטת ומוכרת אשר לא יכולה להיות מזויפת או מועתקת על אריזה – זה גם הגנה לתוצרת שלכם מזיוף וגם כלי למכירה מוצלחת. מקוריות, טכנולוגיות חדישות ומודרניות במפעלינו, יצירתיות של העיצוב יבטיחו ללקוח את האותנטיות של התוצרת שלכם.