French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
O nas

Gammagrafik Ltd. powstała w 1995 roku i zarejestrowany 10.07.1995 roku.

W roku 2001 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gаммаgrаfik Ltd. (w dalszym ciągu - PNP «Gаммаgrаfik») stała się zwycięzcą konkursu, który został przeprowadzony w interesach Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy celem zaopatrzenia Centrów obsługiwania serwisowego w specjalne numerowane plomby «Środek kontroli». Opracowany przez Przedsiębiorstwo projekt plomby i jej wzorzec w rezultacie przeprowadzonego konkursu stał się « Środkiem kontroli » do oplombowanych aparatów kasowych, ksiąg ewidencji i bloków pokwitowań rozliczeniowych Ukrainy - to pojęcie zostało definiowane przez odpowiednie Ordynacje zatwierdzone przez zarządzenie Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy nr 614 z dnia 01.12.2000 roku (zarejestrowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy dnia 05.02.2001 r. pod numerem 107/5298).

W ciągu lat 2001-2003 Przedsiębiorstwo z sukcesem opanowało technologie służące do produkowania ochrony holograficznej i od roku 2004 otrzymało od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy licencję na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej opracowywania, produkowania, stosowania, wwiezienia i wywiezienia holograficznych elementów ochronnych z prawem wykonywania zamówień państwowych, która w 2007 roku została odnowiona przez licencje „Gosznak” Ministerstwa Finansów Ukrainy i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Produkcja holograficzna zostaje opracowywana i produkowana przez Przedsiębiorstwo zgodnie z Warunkami Technicznymi ТУ У 21.2-23500426-001: 2007 «Elementy holograficzne i ochronne elementy holograficzne» zarejestrowanymi przez Państwowy Komitet Ukrainy ds. Regulowania Technicznego i Polityki Spożywczej.

Od 2004 roku Przedsiębiorstwo posiada prawo do wykorzystywania zarejestrowanych na mocy patentów międzynarodowych i ukraińskich wynalazków, na których podstawie skutecznie opracowuje i wdraża automatyzowane systemy ewidencji i kontroli obrotu (stosowania) dokumentów i towarów.

Таk w roku 2004 opracowany przez Gаmmаgrаfik Ltd. automatyzowany system ewidencji i kontroli produkowania i stosowania środków kontroli do oplombowania aparatów kasowych, ksiąg ewidencji i bloków pokwitowań rozliczeniowych został wdrożony przez Państwową Podatkową Administrację Ukrainy – Zarządzenie z dnia 21.09.2004 r. nr 546 «W sprawie wdrożenia systemu kontroli państwowej co do produkcji, zbytu i stosowania środków kontroli» (zarejestrowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy dnia 04.10.2004 r. pod nr 1252/9851).

Technologie zautomatyzowanej ewidencji i kontroli opracowywane przez nasze Przedsiębiorstwo w roku 2005 zostały wysoko ocenione przez kierownictwo kraju. Punktem 1 Dekretu z dnia 21.04.2005 r nr 704/2005 Prezydent Ukrainy uznał za konieczne realizację przez Gabinet Ministrów Ukrainy naglących zadań w związku z wdrażaniem automatyzowanego systemu ewidencji i kontroli w produkcji i obrocie napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

Od 2006 roku Przedsiębiorstwo skutecznie opanowało technologie opracowywania i produkowania zabezpieczonej produkcji poligraficznej.

W 2008 roku specjaliści  Gаmmаgrаfik Ltd. odbyli specjalne szkolenie w dziedzinie opracowania, wdrażania i stosowania systemów identyfikacji poszczególnych rodzajów dokumentów i towarów na bazie częstotliwości radiowej (RFID) i po ukończeniu kursów otrzymali odpowiednie certyfikaty.

W 2008 roku opracowany przez  Gаmmаgrаfik Ltd. automatyzowany system ewidencji i kontroli wwiezienia na Ukrainę i zbytu na terytorium Ukrainy telefonów komórkowych został wdrożony przez Ukraińskie Państwowe Centrum Częstotliwości Radiowej na podstawie decyzji Narodowej Komisji ds. Regulowania Łączności Ukrainy z dnia 27.06.07 roku nr 816 «W sprawie wdrożenia automatyzowanego systemu (АСОК) do kontroli wwiezienia i zbytu środków radioelektronicznych i urządzeń promieniujących».

W 2008 roku Przedsiębiorstwo opanowało technologie służące do produkowania kart plastykowych i już w roku 2009 Prezydium Federacji Związków Zawodowych Ukrainy podjąło decyzję о realizacji projektu «Karta społeczna Federacji Związków Zawodowych Ukrainy», który został opracowany przez  Gаmmаgrаfik Ltd. na bazie technologii automatyzowanego systemu ewidencji i kontroli.

Gаmmаgrаfik Ltd. to dynamicznie rozwijająca się spółka posiadająca współczesne technologie i opracowująca nowe technologie, wyposażona we własne moce produkcyjne i mająca do dyspozycji personel o wysokiej kwalifikacji.

Każdy hologram opracowany przez nasze Przedsiębiorstwo, zostaje zapisywany z rozdzielczością kątową nie mniej niż 4 tysiące DPI i posiada najwyższą skuteczność dyfrakcyjną. Jaskrawość i nasycenie kolorów w grafice naszych hologramów łącznie z oryginalnym rozwiązaniem dizajnerskim – to właśnie robi produkcję Przedsiębiorstwa stale zapotrzebowaną i pomyślnie realizowaną na Ukrainie, w krajach Unii Europejskiej, w Izraelu, Chinach oraz na kontynencie Afrykańskim...

Będziemy radzi opracować i wyprodukować dla Państwa hologramy o najwyższej jakości za najniższe ceny.