French (Fr)Română (România)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)Italian - ItalyPolish (Poland)Turkish (Turkiye)Slovenčina (Slovenská republika)Čeština (Česká republika)GreekHebrew (Israel)Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
על המפעל

הגבלת אחריות Gammagrafik בע"מ הוקמה בשנת 1995 ורשומה 1995/10/07 שנה.

בשנת 2001  החברה בעלת אחריות מוגדלת " מפעל לייצור ומחקרים "גמגרפיק" (להלן מלו"ם "גמגרפיק") זכתה במכרז הנערך לטובת הנהלה הממלכתית למיסים וקיבלה הזמנה להספקת פלומבות מיוחדות הנקראות "כלי בקרה" בשביל מרכזים לשירות הלקוחות. התוכנית והדגם של פלומבה שנעשו על-ידי המפעל זכו במכרז " כלי בקרה" בשביל כל קופה רושמת, ספרי מרשם ופנקסי חשבוניות מס באוקראינה. המונח הזה מוגדר בהסדר מסוים אשר מאושר בצו של הנהלה הממלכתית למיסים מס' 614 מ-01.12.2000 (הנרשם במשרד המשפטים של אוקראינה ביום 05.02.2001 מס' 107\5298).

בשנות 2001-2003 המפעל הפעיל בהצלחה את טכנולוגיה לייצור של כלי הגנה הולוגרפית ובשנת 2004 קיבל בהנהלת הביטחון של אוקראינה רישיון לביצוע פעילות עסקית לפיתוח, ייצור, שימוש, יבוא ויצוא של פרטי ההגנה הולוגרפיים עם זכות לקבל הזמנות ממלכתיים. בשנת 2007 המפעל קיבל רישיון נוסף של משרד האוצר של אוקראינה ושל הנהלת הביטחון של אוקראינה. המפעל מפתח את תוצרת הולוגרפית ומביא אותה בהתאם לתקנון

"  ТУ У 21.2-23500426-001: 2007": "פרטים הולוגרפיים ופרטים הולוגרפיים להגנה", אשר נרשם על-ידי וועדה ממלכתית של אוקראינה לענייני ויסות טכנית ופוליטיקה צרכנית.

בשנת 2004 המפעל קיבל זכות להשתמש בהמצאות המוגנות בפטנטים אוקראיניים וגם בין-לאומיים ועל הבסיס שלהן המפעל מפתח ומפעיל מערכות אוטומטיות לפיקוח ולבקרה של תנועה (שימוש) של מוצרים ומסמכים.

כך בשנת 2004 מערכת אוטומטית לפיקוח ולבקרה של ייצור, מכירה ושימוש בכלי בקרה לפלומבות בשביל קופות רושמות, ספרי מרשם ופנקסי חשבוניות מס באוקראינה הובאה לשימוש לפי הצו של הנהלה הממלכתית למיסים מס' 546 מ-21.09.2004 (הנרשם במשרד המשפטים של אוקראינה ביום 04.10.2004 מס' 9851\1252).

טכנולוגיות לפיקוח ובקרה אוטומטית המפותחות על-ידי המפעל שלנו קיבלו בשנת 2005 ציון גבוה מנשיא המדינה. בסעיף 1 של צו מס' 704\2005 מיום 21.04.2005 נשיא המדינה ציין כדבר הכרחי לממשלת אוקראינה לנקוט באופן דחוף להפעלת מערכת אוטומטית לפיקוח ולבקרה של ייצור ומכירה מוצרי אלכוהול ומוצרי טבק.

בשנת 2006 המפעל הפעיל בהצלחה את טכנולוגיה לפיתוח וייצור של תוצרת פוליגרפיה מוגנת.

בשנת 2008 מומחים של "גמגרפיק" עברו קורס מיוחד לפיתוח, הפעלה ושימוש מערכות של זיהוי רדיוגרפי לסוגים מסוימים של מסמכים ומוצרים (RFID) ואחרי סיום הקורס הם קיבלו אישורים תואמים.

בשנת 2008 מערכת אוטומטית לפיקוח ולבקרה ליבוא לאוקראינה ולמכירה בשטח אוקראינה טלפוני נייד הובאה לשימוש על-ידי מרכז ממלכתי לגלי רדיו לפי החלטה של וועדה לאומית בעניין ויסות כלי קשר באוקראינה מס' 816 מיום 27.06.07 "על הפעלת מערכת אוטומטית לבקרה ליבוא לאוקראינה ולמכירה בשטח אוקראינה מכשירים מקרינים".

בשנת 2008 המפעל הפעיל בהצלחה את טכנולוגיה לייצור כרטיסי פלסטיק. כבר בשנת 2009 הסתדרות אוקראינית קיבלה החלטה על התחלת פרויקט "כרטיס סוציאלי של הסתדרות אוקראינית" אשר היה מפותח על-ידי "גמגרפיק" על בסיס טכנולוגיות לפיקוח ובקרה אוטומטית.

המפעל לייצור ומחקרים "גמגרפיק" הינו חברה אשר מתפתחת באופן דינמי, בעלת טכנולוגיות מודרניות, ציוד חדיש לייצור וגם צוות בעל מקצועיות גבוהה, חברה שמפתחת טכנולוגיות חדשות.

כל אחת מהולוגרמות המפותחות במפעל שלנו מוקלטת עם דיוק לא פחות מ-4000 DPI ויש לה אפקטיביות דיפרקטית הגבוהה ביותר. בהיקות וצבעים של גרפיקה בהולוגרמות שלנו בנוסף לעיצוב מקורי – זה מה שעוזר לתוצרת שלנו להיות נדרשת ונמכרת באוקראינה, אירופה, ישראל, סין וגם באפריקה.

אנחנו נשמח לפתח ולייצר בשבילכם הולוגרמות עם איכות גבוהה במחיר נמוך.